GOOD TO KNOW/ BRA ATT VETA

English:

We are happy that your about to send your child to a Blue Parks event. He/she will have the time of his/her life, progress on many levels and meet a lot of new friends!

Blue Parks work very hard to create an atmosphere where riders can progress both mentally and physically, meet new freinds, and have a good time!

On our Camp activities we always have minimum 1 responsible coach/leader per 10 campers at all times, to make sure everything goes right! And make sure every campers needs are fulfilled.

We are for 100% AGAINST all kind of discrimination and abuse of children (and adults as well). Blue Parks is a grass roots movement, for skiers and snowboarders at all levels.

We have zero tolerance when it comes to drugs during our camps and events. Anyone using drugs under our camps and/or our events will immediately be sent home on his/hers own expense. Blue Parks will in such case not refund any fees paid to us for participating in the camp/event.

For kids/youth under 18 years of age we have zero tolerance when it comes to drugs, tobacco and alcohol. If we find your child doing ANY drugs, alcohol or using tobacco you will be informed and you will have 24 hours at your own expense to arrange for the child to leave the camp.  In such case camp fees, travel expenses etc will not be recovered, re-paid or in any way covered by Blue Parks! If the minors use of drugs will result in any costs for Blue Parks, Blue Parks will charge the parent for such cost.

Svenska:

Vi tycker att det är jätteroligt att du, och/eller ditt barn, vill vara med på något av Blue Parks events. Målsättningen är att alla event upplevs som unika och lite av “the time of your life” och att alla utvecklas i sin åkning tillsammans med gamla och nya vänner!

Blue Parks jobbar hårt för att skapa förutsättningarna för att alla deltagare ska utvecklas både mentalt och fysiskt och ha riktigt roligt. Vi har alltid minst 1 ansvarig per tio camp deltagare för att se till att vi upprätthåller Blue Parks grundläggande värderingar.

Blue Parks har noll tolerans mot övergrepp på såväl barn som vuxna. Vi kommer alltid att vidta nödvändiga åtgärder för att stävja och följa upp eventuella händelser. Ingen ska behöva vara rädd eller orolig för att delta i någon av våra aktiviteter.

Vi har nolltolerans mot användning av alla former av narkotika och liknande droger. För barn och ungdomar under 18 år omfattar nolltoleransen även alkohol och tobak. Alla som bryter mot denna regel avvisas omedelbart. Föräldrar till barn under 18 år meddelas omedelbart och ska inom 24 timmar efter att ha fått sådant meddelande på egen bekostnad se till att barnet kan ta sig hem. Blue Parks återbetalar inga avgifter eller resekostnader i dessa fall. Om användandet av narkotika/alkohol/tobak leder till kostnader för Blue Parks förbehåller vi oss rätten att övervältra denna kostnad.

If you have any further questions, please contact us at info@blue-parks.com